Vårt ansvar

Hållbarhet är något vi jobbar aktivt med. Detta är något vi anser är viktigt och vi uppskattar gäster och kunder som delar denna syn med oss.

Hållbarhet

Vår målbild är att vår verksamhet bedrivs med minsta möjliga negativa påverkan på miljön.

I köket jobbar vi i högsta möjliga mån med ekologiskt och närproducerat för att lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt.

Vår köksmästare har också ett stort ansvar i att uppdatera våra menyer löpande under året för att minska vårt matavfall. Vid alla verksamhetsbeslut tar vi ett socialt och miljömässigt ansvar. Vi håller oss själva som verksamhet samt vår personal utbildade samt fortlöpande uppdaterade kring dessa frågor.

Något som gör oss extra trygga är att vi även har en löpande dialog och har samsyn med fastighetsförvaltning kring miljö och hållbarhet.

Kontakt